Waarom zonnepanelen aanschaffen

Wilt u geld besparen op uw elektriciteitsrekening en het milieu beschermen. Investeer dan in zonnepanelen, met subsidie en het is fiscaal aftrekbaar! Het produceren van elektriciteit uit (zon)licht is duurzaam.

Bij de productie van elektriciteit via zonnepanelen, waar elektriciteit via lichtstralen ( zonne-energie ) opgewekt wordt, komen geen broeikasgassen en milieuvervuilende schadelijke stoffen vrij; zonne-energie beschermt dus het klimaat zonder uitstoot
van CO2 en dat is waar de overheid naar streeft: het stimuleren van zonne-energie d.m.v. het verstrekken van de SDE subsidie.

Het produceren van elektriciteit uit (zon) licht kost bijna niets.

Het aanschaffen van zonnepanelen is effectief, want het bespaart veel geld, d.m.v. subsidie op de elektriciteitsrekening, geen elektriciteitskosten en het is fiscaal aftrekbaar. Optimaal gebruik / levensduur is gemiddeld 25/30 jaar en weinig onderhoud.

De zonnepanelen worden via een omvormer op het bestaande elektriciteitsnet aangesloten, zodat u nooit zonder stroom komt te zitten; zonlicht is te wisselend, de ene keer veel en de
andere keer weinig stroom. Wanneer er stroom afgenomen wordt via het elektriciteitsnet, vanwege te weinig productie zonne-energie, zal het tekort verrekend worden met het overschot aan stroom, dat door veel zonlicht automatisch aan het elektriciteitsnet geleverd wordt.

Om de investering tegemoet te komen geeft de overheid 15 jaar lang subsidie, om het bedrijfsleven en particulieren te stimuleren het milieu te beschermen.

Bij het verbruik tot 15 kWp ( p.m.12.750 kWh ) is de subsidie 52,6 eurocent en bij het verbruik van 15 kWp tot 100 kWp ( p.m. 85.000 kWh ) levert dat 45,9 eurocent op, dit is inclusief subsidie en terugverdiende elektriciteitskosten.

Voorbeeld bedrijfsmatig: afhankelijk van de maten en de kWp per module

Bij verbruik tot 1000 kWh per jaar is de investering p.m. €. 7900,= voor p.m. 6 a 8 zonnepanelen en is de besparing op de elektriciteitskosten €.526, = per jaar ( 1000 kWh x €.0,526 ( €. 0,23 plus €. 0,296 ), dat is over 15 jaar totaal €. 7890,=

Bij verbruik tot 3.000 kWh per jaar is de investering p.m. €. 19.000,= voor p.m. 18 a 20 zonnepanelen en is de besparing op de elektriciteitskosten €.1578, = per jaar ( 3.000 kWh x €.0,526 ( €. 0,23 plus €. 0,296 ), dat is over 15 jaar totaal €. 23.760,=

Hierbij komen nog de eventuele gemeentelijke subsidies en daarbij voor het bedrijfsleven de investeringsaftrek en de volumekorting van het Energiebedrijf.

Gebruik maken van de hoeveelheid zonne-energie, is afhankelijk van het stroomverbruik en van het dakoppervlak.

De voordelen zonne-energie:

· Minder kosten door lager of geen verbruik via het Energiebedrijf voor het leveren van
elektriciteit: alleen transport en meetkosten ( vastrecht ) en het onderhoud.
· Subsidie: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie voor het opwekken van
elektriciteit via zonne-energie.
· Gemeentelijke subsidies. ( afhankelijk van de gemeente ).
· Investeringsmogelijkheden via de overheid, d.m.v. leningen, die niet verstrekt worden via de
banken. ( de regering stelt 100 miljoen beschikbaar tegen lage rente ).
· Investering aftrekbaar ( Energie-investeringsaftrek EIA ) ( Milieu-investeringsaftrek MIA )
· Elektriciteit via zonlicht is milieubeschermend en op deze manier levert u een bijdrage aan
een beter milieu.
· Via een registratiemeter kan men zelf het ( te veel of te weinig ) verbruik bijhouden.
· Geen prijsverhogingen elektriciteit bij gebruik via zonnepanelen.

Conclusie:

Bij verbruik van stroom via zonne-energie betaalt u geen elektriciteitskosten aan uw energiebedrijf: alleen de vastrecht en onderhoudskosten aan de Netbeheerder. De subsidies en de compensatie van de opgewekte stroom maken de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk.

Gericht eenmalig investeren in de aanschaf van zonnepanelen is afhankelijk van: de leverancier, de kwaliteit, de hoeveelheid en de maten van de zonnepanelen met toebehoren, de manier van installeren, de subsidies en uiteindelijk de prijs.

Het Zonnepanelenpakket bestaat uit:
1) Zonnepanelen
2) Omvormer naar het elektriciteitsnet
3) Montagemateriaal
4) Bekabeling
5) Installatie ( door onze vakbekwame medewerkers )
6) Handleiding

De prijzen van het zonnepanelenpakket zijn inclusief de installatie.

De aanvragen voor de subsidies worden ingediend door Trintas bv.

Wij adviseren u het juiste zonnepanelenpakket, wij zijn verantwoordelijk voor de installatie, wij inspecteren de daken en wij berekenen de hoeveelheid zonnepanelen, etc.  afgestemd op uw behoefte.

U kunt contact opnemen met Ron Verkerk of Michel Simon voor een persoonlijk advies op 0180 435374.

 

Advisering binnenklimaat en ventilatie

Plan van Aanpak. Inleiding.Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnenmilieu op school(bericht informatiecentrum VNG, 7-12-2006). De eigenaar van het gebouw (in het openbaaronderwijs vaak de gemeente) is verantwoordelijk voor het gebouw en de daarbij behorendeventilatie voorzieningen. Het advies dat door Trintas BV wordt opgesteld is ...

woensdag, 20 mei 2009

Lees meer

Waarom zonnepanelen aanschaffen

Wilt u geld besparen op uw elektriciteitsrekening en het milieu beschermen. Investeer dan in zonnepanelen, met subsidie en het is fiscaal aftrekbaar! Het produceren van elektriciteit uit (zon)licht is duurzaam.Bij de productie van elektriciteit via zonnepanelen, waar elektriciteit via lichtstralen ( zonne-energie ) opgewekt wordt, komen geen broeikasgassen en milieuvervuilende ...

dinsdag, 10 maart 2009

Lees meer

Zonne energie op scholen

Educatie van de energieconsumenten van morgen. Mondiaal neemt de vraag naar energie toe. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, de kostprijs van energie zal blijven stijgen. Het verbruik van fossiele brandstoffen is binnen de EU verantwoordelijk voor 78% van de broeikasgas emissies. We kunnen op twee manieren reageren op deze uitdagingen: ...

dinsdag, 10 maart 2009

Lees meer
-
+
3