Zonne energie op scholen

Educatie van de energieconsumenten van morgen.
Mondiaal neemt de vraag naar energie toe. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, de kostprijs van energie zal blijven stijgen. Het verbruik van fossiele brandstoffen is binnen de EU verantwoordelijk voor 78% van de broeikasgas emissies. We kunnen op twee manieren reageren op deze uitdagingen: we kunnen ons energieverbruik verminderen of we kunnen meer gebruik gaan maken van duurzame energie.

Onze regering heeft getracht onze energie consumptie te verlagen door hogere energieprijzen en belastingen. Maar ons gedrag wordt niet in hoofdzaak bepaald door het energiebeleid van de regering. De basis van ons gedrag als volwassenen doen wij op tijdens onze schooltijd.

Het is duidelijk dat de nadruk moet liggen op educatie. Educatie van de energieconsument van morgen, onze kinderen. Zij zijn de beleidsmakers van morgen en zijn ontvankelijk voor nieuwe ideeën en technieken. Er wordt al veel gedaan aan energie en milieu educatie op scholen er worden lesprogramma's aangeboden en er zijn energieprojecten op scholen.

Zonne energie op school.
Programma's en projecten moeten regelmatig herhaald worden omdat eenmalige activiteiten geen blijvend effect geven. Zonne energie op scholen is een aangewezen manier om energie educatie op lange termijn te ondersteunen.
De zonne energie installatie bestaat uit panelen die op het dak worden geplaatst. De panelen zetten zonlicht om in elektrische energie die middels een omvormer op de elektriciteitsaansluiting van de school wordt gekoppeld. Op deze manier wordt
zonder uitstoot van broeikasgassen energie opgewekt welke door de school wordt verbruikt of wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

De Zonne Energie installaties worden voorzien van een informatie display die op een aantrekkelijke  wijze aangeeft wat het momentaan vermogen is, de geleverde energie van vandaag, totaal geleverde energie en de vermeden CO2 uitstoot. De informatie display wordt geplaatst op een locatie die voor de  leerlingen toegankelijk is zoals een aula of hoofdingang.

De leerlingen worden hiermee dagelijks geïnformeerd over de opbrengst van de zonne energie installatie op hun school en blijven enthousiast voor het thema energiebesparing en duurzame energie.

Kosten en effectiviteit.

Uit onderzoek blijkt dat “iets doen” via een praktische toepassing als de meest kosten effectieve aanpak wordt beschouwd. Hierbij gaat het om praktijklessen, energie-efficiëntie maatregelen of installaties voor duurzame energie.

Duurzame energie in de vorm van zonnepanelen is niet alleen een effectief leermiddel maar is ook kosten effectief. Immers de door de zonnepanelen opgewekte energie heeft een positief effect op de energierekening van de school. De door de zonnepanelen opgewekte en door de school verbruikte energie kost niets. De overheid geeft 15 jaar lang subsidie op de teruggeleverde energie (€ 0,33 per kWh in 2008). Denk hierbij aan vakantieperioden en weekenden waarbij het energieverbruik van de school nagenoeg niets is en de productie van energie door de zonnepanelen gewoon door gaat.

Bovendien zijn er nog andere regelingen en subsidies, die door de overheid worden verstrekt en die per locatie en per organisatie moeten worden onderzocht en aangevraagd. U kunt ervan uitgaan dat de zonne-energie-installatie zichzelf geheel terugverdient. Na de terugverdientijd, die afhankelijk is van de subsidies, levert de zonne-energie-installatie nog steeds energie op een milieuvriendelijke manier en wordt er nog steeds geld bespaart op de energie rekening.

Projectmanagement
Trintas is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in bouwkunde en installatietechniek. Door onze werkzaamheden in deze sectoren hebben wij veel kennis van energieverbruik van gebouwen, energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Onze klanten bevinden zich in de utiliteit, woningbouw, gezondheidszorg en onderwijs.

Voor het realiseren van een zonne-energie project in het onderwijs kunnen wij voor u het projectmanagement verzorgen. Samen met u bepalen wij de omvang van het project (welke instellingen en gebouwen komen in aanmerking). Wij onderzoeken de subsidie mogelijkheden en benaderen actief de overheid om middelen vrij te maken.

Trintas is onafhankelijk, voor elk project benaderen wij verschillende leveranciers om een zo goed mogelijk pakket van installaties te kunnen samenstellen. Ook andere zaken zoals veiligheid, staat van onderhoud, elektrische infrastructuur of constructies worden niet over het hoofd gezien. Tijdens de uitvoering begeleiden wij de werkzaamheden en wij doen een eindcontrole over de installatie. Wij kunnen u tevens adviseren in ander energiebesparende maatregelen zoals: isolatie, energiezuinige verlichting, verwarming en ventilatie.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Ron Verkerk of Michel Simon.

 

Advisering binnenklimaat en ventilatie

Plan van Aanpak. Inleiding.Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het binnenmilieu op school(bericht informatiecentrum VNG, 7-12-2006). De eigenaar van het gebouw (in het openbaaronderwijs vaak de gemeente) is verantwoordelijk voor het gebouw en de daarbij behorendeventilatie voorzieningen. Het advies dat door Trintas BV wordt opgesteld is ...

woensdag, 20 mei 2009

Lees meer

Waarom zonnepanelen aanschaffen

Wilt u geld besparen op uw elektriciteitsrekening en het milieu beschermen. Investeer dan in zonnepanelen, met subsidie en het is fiscaal aftrekbaar! Het produceren van elektriciteit uit (zon)licht is duurzaam.Bij de productie van elektriciteit via zonnepanelen, waar elektriciteit via lichtstralen ( zonne-energie ) opgewekt wordt, komen geen broeikasgassen en milieuvervuilende ...

dinsdag, 10 maart 2009

Lees meer

Zonne energie op scholen

Educatie van de energieconsumenten van morgen. Mondiaal neemt de vraag naar energie toe. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, de kostprijs van energie zal blijven stijgen. Het verbruik van fossiele brandstoffen is binnen de EU verantwoordelijk voor 78% van de broeikasgas emissies. We kunnen op twee manieren reageren op deze uitdagingen: ...

dinsdag, 10 maart 2009

Lees meer
-
+
3