Project Management

De realisatie van een project valt of staat bij goed management. Trintas kan voor u het project management uitvoeren in elke gewenste bouwfase. Veel van onze opdrachtgevers kiezen er voor om ons vanaf het begin in te schakelen. Wij zijn dan al betrokken bij de selectie van locaties en voeren het project management tot het moment van overdracht naar de gebruiker. U kunt ons ook inschakelen voor deelopdrachten zoals:

· Haalbaarheidstudies
· Directie voering
· Toezicht op de bouwplaats
· Aanbesteding en gunning
· Controle meer- en minderwerk
· Oplevering
· Financiële afhandeling